روند صعودی خوراک های پلیمرهای مهندسی

روند صعودی خوراک های پلیمرهای مهندسی

همانطور که اشاره شد به علت روند صعودی خیلی خوبی که خوراک های پلیمرهای مهندسی در سه ماه گذشته داشتند محصولات پایین دستی را کاملا تحت تاثیر خود قرار دادند بطوریکه ABS در سه ماه گذشته 30% رشد داشت و از 1270 دلار به 1650 دلار رسید که ناگفته نماند 50 دلار یا 5% از این افزایش قیمت تنها در هفته ی گذشته رقم خورد.


همانطور که اشاره شد به علت روند صعودی خیلی خوبی که خوراک های پلیمرهای مهندسی در سه ماه گذشته داشتند محصولات پایین دستی را کاملا تحت تاثیر خود قرار دادند بطوریکه ABS در سه ماه گذشته 30% رشد داشت و از 1270 دلار به 1650 دلار رسید که ناگفته نماند 50 دلار یا 5% از این افزایش قیمت تنها در هفته ی گذشته رقم خورد.

در بازار داخل هم متاسفانه ABS از 18800 تومان به 32000 رسید که 70 رشد قیمت را داشت که بخشی از آن 70% رشد متاثر از افزایش قیمت نیمایی می باشد.

کد خبر: 9239
تاریخ: 1399/06/18 - 12:15:59