نوسان 50 دلاری استایرن مونومر

نوسان 50 دلاری استایرن مونومر

در بین خوراک های پتروشیمی استایرن مونومر یک تفاوت خاصی دارد، سایر خوارک های دیگر نظیر پروپیلن و اتیلن بعد از کاهش شدیدی که داشتند، سریعا در دو ماه به شرایط قبل از سقوط برگشتند اما SM از پس از کاهش قیمت دیگر نتوانست به قیمت های قبل خود که در بازه 850 تا 1000 دلار قرار داشت بازگردد، این ضعف در بازار را در روند 3 ماهه SM  به خوبی می شود مشاهده کرد.


در بین خوراک های پتروشیمی استایرن مونومر یک تفاوت خاصی دارد، سایر خوارک های دیگر نظیر پروپیلن و اتیلن بعد از کاهش شدیدی که داشتند، سریعا در دو ماه به شرایط قبل از سقوط برگشتند اما SM از پس از کاهش قیمت دیگر نتوانست به قیمت های قبل خود که در بازه 850 تا 1000 دلار قرار داشت بازگردد، این ضعف در بازار را در روند 3 ماهه SM  به خوبی می شود مشاهده کرد.

با کمی دقت در نمودار سه ماهه مونومر استایرن متوجه می شویم که این محصول حد فاصل 600 تا 650 دلار در نوسان است که این نشان دهنده بازار نه چندان خوب استایرن مونومر در بازارهای جهانی است.

کد خبر: 9237
تاریخ: 1399/06/18 - 09:49:35