ثبات کامل مونومر ونیل کلراید

ثبات کامل مونومر ونیل کلراید

مونومر ونیل کلراید که از 370 دلار در سه ماه پیش رشد قیمتی خود را شروع کرد و خود را به 645 دلار رساند و در حدود 75% رشد قیمتی را تجربه کرد، اما کماکان در حدود یک ماهی می باشد که در ثبات کامل به سر می برد و تغییری نکرده است.


مونومر ونیل کلراید که از 370 دلار در سه ماه پیش رشد قیمتی خود را شروع کرد و خود را به 645 دلار رساند و در حدود 75% رشد قیمتی را تجربه کرد، اما کماکان در حدود یک ماهی می باشد که در ثبات کامل به سر می برد و تغییری نکرده است.

دقیقا همین روال را به سبک دیگری اتیلن دی کلراید طی کرده و در سه ماه گذشته از 180 دلار به 270 رسیده است و نزدیک به 50% رشد قیمت داشته است.

کد خبر: 8212
تاریخ: 1399/05/15 - 15:32:01