کاهش استایرن همچون سایر خوراک ها

کاهش استایرن همچون سایر خوراک ها

استایرن هفته پیش را بدون تغییر شروع کرد اما به مرور همچون سایر خوراک ها کاهشی شد و از 670 دلار به 660 دلار رسید. استایرن مونومر مانند سایر کالاهای مشابه نتوانست در سه ماه گذشته بازگشت قیمتی مناسبی داشته باشد در صورتیکه معمولا فصل بهار و تابستان از بهترین تقاضاهای فصلی برخوردار است و همین امر نشان دهنده بی رقمی در این بازار می باشد.


استایرن هفته پیش را بدون تغییر شروع کرد اما به مرور همچون سایر خوراک ها کاهشی شد و از 670 دلار به 660 دلار رسید.
استایرن مونومر مانند سایر کالاهای مشابه نتوانست در سه ماه گذشته بازگشت قیمتی مناسبی داشته باشد در صورتیکه معمولا فصل بهار و تابستان از بهترین تقاضاهای فصلی برخوردار است و همین امر نشان دهنده بی رقمی در این بازار می باشد.

بازار داخل ایران:
در ایران هم دفتر توسعه کمی قیمت های خود را کاهش داده است هرچند این اعداد چشمگیر نیستند اما نشانه ها حاکی از کاهش تدریجی نرخ پایه محصولات می باشد.

کد خبر: 8206
تاریخ: 1399/05/13 - 12:13:03