جهش قیمتی بوتادین

جهش قیمتی بوتادین

بعد از مدت ها دو خوراک مهم ABS همسو و هم جهت افزایش قیمت داشتند. بوتادین این هفته از 350 دلار با یک جهش 12 درصدی به 395 دلار رسید و از آن طرف هم ACN از 950 دلار به 970 رسید.


بعد از مدت ها دو خوراک مهم ABS همسو و هم جهت افزایش قیمت داشتند.

بوتادین این هفته از 350 دلار با یک جهش 12 درصدی به 395 دلار رسید و از آن طرف هم ACN از 950 دلار به 970 رسید.
 

کد خبر: 8197
تاریخ: 1399/05/07 - 12:46:14