چرخه های فراز و فرود تکرار قیمت در استایرن مونومر

چرخه های فراز و فرود تکرار قیمت در استایرن مونومر

چرخه های فراز و فرود تکرار در استایرن مونومر موجب شده است که این محصول بین 640 تا 670 دلار نوسان کند. پس از افت کامل استایرن در دو هفته قبل، در هفته گذشته استایرن به نسبت از تقاضای خوبی برخوردار بود و موجب شد با 4 درصد افزایش به 675 دلار در هر تن برسد.


چرخه های فراز و فرود تکرار در استایرن مونومر موجب شده است که این محصول بین 640 تا 670 دلار نوسان کند.
پس از افت کامل استایرن در دو هفته قبل، در هفته گذشته استایرن به نسبت از تقاضای خوبی برخوردار بود و موجب شد با 4 درصد افزایش به 675 دلار در هر تن برسد.

بازار داخل ایران:
از طرفی مشاهده می شود که دفتر توسعه هم قیمت استایرن را از 10330 تومان به 10760 تومان افزایش داد که تقریبا 3 درصد این افزایش بخاطر دلار نیمایی و 1 درصد هم به علت افزایش قیمت های جهانی بوده است.

کد خبر: 8195
تاریخ: 1399/05/06 - 12:26:08