روند هفتگی پلی اتیلن های سبک و سنگین

روند هفتگی پلی اتیلن های سبک و سنگین

پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته ی پیش از اقبال بهتری برخوردار بود و بین سایر گریدها بیشترین افزایش قیمت را داشت و با 7 درصد رشد قیمت به 840 دلار در هر تن رسید، که این قضیه جدای از افزایش دلار می تواند گریدهای داخلی مشابه آن همچون گرید 52518 جم را تا 131000 تومان بالا ببرد (بدون در نظر گرفتن افزایش دلار نیمایی) ! پلی اتیلن دورانی هم با 15 دلار افزایش قیمت از 815 دلار به 830 دلار رسید در اینصورت گریدهایی مانند 3840 تبریز حدود 200 تومان گرانتر بشود. در این بین پلی اتیلن سنگین فیلم و گرید رافیا کمترین نوسان را داشتند، گرید فیلم با 10 دلار رشد به 850 دلار و گرید رافیا به 875 دلار رسید.


پلی اتیلن سنگین تزریقی در هفته ی پیش از اقبال بهتری برخوردار بود و بین سایر گریدها بیشترین افزایش قیمت را داشت و با 7 درصد رشد قیمت به 840 دلار در هر تن رسید، که این قضیه جدای از افزایش دلار می تواند گریدهای داخلی مشابه آن همچون گرید 52518 جم را تا 131000 تومان بالا ببرد (بدون در نظر گرفتن افزایش دلار نیمایی) !

پلی اتیلن دورانی هم با 15 دلار افزایش قیمت از 815 دلار به 830 دلار رسید در اینصورت گریدهایی مانند 3840 تبریز حدود 200 تومان گرانتر بشود. در این بین پلی اتیلن سنگین فیلم و گرید رافیا کمترین نوسان را داشتند، گرید فیلم با 10 دلار رشد به 850 دلار و گرید رافیا به 875 دلار رسید.

پلی اتیلن های سبک و سبک خطی در هفته ی پیش حال و هوای دیگری داشتند و ترجیح دادند که بدون تغییر باشند. پلی اتیلن سبک در همان سطح 900 دلار و سبک خطی 810 دلار معامله شد، به نظر می رسد گریدهایی مانند LLD 209 و 0075  و 020 بندر امام از محل افزایش قیمت های جهانی رشدی نداشته باشد و فقط فاکتور دلار نیمایی روی آن اثر بگذارد.

خرید هوشمندانه با پتروپرایس...

کد خبر: 7166
تاریخ: 1399/04/14 - 16:21:18